Công Ty TNHH SX MEGASUN

Add: Số 18- Ngô Gia Tự- P. Đức Giang- Long Biên- Hà Nội

Hỗ trợ Dự Án:      0941.163.161
Hỗ trợ Kỹ Thuật:  0967.171.196

Bơm Nhiệt Là Gì?


Rất nhiá»Âu ngÆ°á»Âi sá»­ dụng đang băn khoăn chÆ°a biết MÁY NƯỚC NÓNG BÆ M NHIỆT là gì? Hoặc Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt Heat Pump là gì?

Hãy cùng MEGASUNVIETNAM tìm hiểu và trả lá»Âi câu há»Âi Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt là gì? Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt hay còn gá»Âi là máy bÆ¡m nhiệt nước nóng- Cách gá»Âi khác là Máy BÆ¡m Nhiệt Heat Pump, một thiết bị hoạt động theo nguyên lý Nhiệt động lá»±c há»Âc nhằm mục đích vận chuyển một nhiệt lượng từ môi trÆ°á»Âng này sang môi trÆ°á»Âng khác, nguyên lý làm việc của máy bÆ¡m nhiệt ngược lại với  máy điá»Âu hòa không khí.

Với máy bÆ¡m nhiệt sá»­ dụng để làm nóng nước thì nguyên lý hoạt động của máy bÆ¡m nhiệt là nhiệt lượng được lấy từ môi trÆ°á»Âng xung quanh để truyá»Ân vào nước lạnh trong bồn chứa, sau 1 quá trình trao đổi nhiệt nước ban đầu ở nhiệt độ từ T1=20 độ C được làm nóng tới T2=60 độ C. Một máy bÆ¡m nhiệt nước nóng thông thÆ°á»Âng chỉ cho phép nhiệt lượng di chuyển theo một chiá»Âu cố định (từ “nóng” sang “lạnh” hoặc ngược lại). Ví dụ vá» loại máy này nhÆ° Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt, máy điá»Âu hòa, máy sưởi….

 

Giới thiệu vá» máy  bÆ¡m nhiệt Heat Pump 

Trong tá»± nhiên, nhiệt lượng di chuyển từ nhiệt độ cao tới thấp. Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt cho phép nhiệt lượng di chuyển theo chiá»Âu ngược lại mà chỉ cần sá»­ dụng một lượng nhá» năng lượng cung cấp (từ điện, xăng…) Do đó máy nước nóng bÆ¡m nhiệt có thể vận chuyển nhiệt lượng lấy từ môi trÆ°á»Âng tá»± nhiên (nhÆ° trong không khí, trong nước, trong đất, hoặc từ những hoạt động của con ngÆ°á»Âi nhÆ° sản xuất công nghiệp hay sinh hoạt trong gia đình) tới một căn hộ hoặc một khu nhà cao tầng.

Vá» lý thuyết, nhiệt lượng được vận chuyển bởi máy bÆ¡m nhiệt tới nÆ¡i cần cung cấp sẽ bằng nhiệt lượng lấy từ môi trÆ°á»Âng cộng với năng lượng dùng để chạy máy bÆ¡m. Một máy bÆ¡m nhiệt chạy điện điển hình có công suất 100 kWh nhiệt lượng với chỉ từ 20-40 kWh điện năng tiêu thụ. Một số máy bÆ¡m nhiệt dùng trong công nghiệp còn có thể đạt được hiệu năng lớn hÆ¡n, ví dụ nhÆ° công suất 100 kWh chỉ tiêu thụ 3-10 kWh điện năng.

Un gruppo di scienziati del National Institute of Invecing ha presentato una relazione in cui, in particolare, è stato sostenuto che il picco della sessualità femminile rappresenta l’età da 45 a 60 anni! È in questa età che la donna si sente il più possibile, comprende ciò che vuole esattamente, e infine, dopo molti anni, diete e auto-vaccinazione nel centro https://italcultur.com/sesso-e-cibo-delizioso-e-bellissimo/ inizia a prendere il proprio corpo.

Nhá» Æ°u điểm tiêu thụ ít năng lượng hÆ¡n những thiết bị cung cấp nhiệt thông thÆ°á»Âng, ngoài những ứng dụng Æ°u việt của máy bÆ¡m nhiệt Heat Pump, máy bÆ¡m nhiệt còn là một cải tiến kÄ© thuật quan trá»Âng trong việc giảm lượng khí thải độc hại ra môi trÆ°á»Âng nhÆ° khí CO2, khí SO2 (sulphur dioxide), khí Nox (nitrogen oxides) . Tuy vậy, tác động đến môi trÆ°á»Âng của máy bÆ¡m nhiệt chạy điện còn phụ thuộc nhiá»Âu vào việc nguồn điện năng cung cấp được sản xuất nhÆ° thế nào. Nếu nguồn điện được sản xuất từ khí hydro hay những dạng năng lượng tái tạo rõ ràng sẽ giảm ô nhiễm môi trÆ°á»Âng nhiá»Âu hÆ¡n là nguồn điện lấy từ than đá, xăng dầu…

 TÌM HIỂU NGUYÊN LÝ HOẠT ÄÂỘNG CỦA MÁY NƯỚC NÓNG BÆ M NHIỆT LÀ GÌ?

Trong tá»± nhiên, nước luôn chảy từ cao xuống thấp, nhiệt luôn truyá»Ân từ nÆ¡i có nhiệt độ cao sang nÆ¡i có nhiệt độ thấp, tÆ°Æ¡ng tá»± vây, nhiệt độ từ bộ trao đổi nhiệt của máy nước nóng bÆ¡m nhiệt luôn truyá»Ân nhiệt lượng cho nước có nhiệt độ thấp hÆ¡n ở trong bồn bảo ôn. NhÆ°ng chúng ta có thể dung bÆ¡m để bÆ¡m nước từ dưới thấp lên cao và dùng bÆ¡m nhiệt để di chuyển nhiệt từ một nguồn nhiệt thấp (không khí môi trÆ°á»Âng xung quanh) tới nguồn nhiệt cao hÆ¡n (bình chứa nước nóng). NhÆ° vậy bÆ¡m nhiệt chính là một hệ thống làm tăng nhiệt lượng. Hệ thống này làm việc trên nguyên lý của điá»Âu hòa nhiệt độ 2 chiá»Âu, nhÆ°ng hoạt động theo nguyên lý ngược với quy trình làm lạnh.

Hệ thống máy nước nóng bÆ¡m nhiệt heat pump bao gồm 4 thành phần chính: dàn bay hÆ¡i, máy nén, bình ngÆ°ng tụ, van tiết lÆ°u. Với sá»± luân chuyển nhiệt liên tục theo một vòng tuân hoàn kín: bay hÆ¡i (trích xuất nhiệt từ không khí trong môi trÆ°á»Âng xung quanh) – nén – ngÆ°ng tụ (truyá»Ân nhiệt lượng làm nóng nước trong bình bảo ôn) – tiết lÆ°u – bay hÆ¡i, nhiệt lượng đã được truyá»Ân từ không khí tồn tại trong môi trÆ°á»Âng xung quanh sang cho nước chứa trong bình bảo ôn và làm nóng nước theo nhÆ° sÆ¡ đồ mô tả dưới đây:

 

                                                             

Khi máy bÆ¡m nhiệt heat pump làm việc, năng lượng có sẵn ở môi trÆ°á»Âng xung quanh là QA được trích xuất khi không khí được thổi qua dàn bay hÆ¡i; khi đó máy nén tiêu thụ năng lượng QB để tăng áp xuất và kích nhiệt lên cao nhá» vào tính chất riêng của chất làm lạnh R22/R47; qua hệ thống luân chuyển nhiệt, nhiệt lượng QC tạo ra sau khi đi qua máy nén được truyá»Ân sang nước lạnh nằm sẵn trong bình bảo ôn trong quá trình ngÆ°ng tụ. NhÆ° vậy QC=QA+QB

Trong chu trình nêu trên, chúng ta có thể thấy rằng năng lượng do bÆ¡m nhiệt tạo ra tÆ°Æ¡ng đương với nhiệt lượng QC đã được truyá»Ân vào nước lạnh trong bình ngÆ°ng tụ (bình bảo ôn). Theo tính toán của các chuyên gia, nhiệt lượng được trích suất từ không khí QA bằng 3/4 QC và đây chính là phần năng lượng hệ thống tiết kiệm được. Hệ thống chỉ tiêu thụ lượng điện năng QB bằng 1/4 tổng khối lượng năng lượng tạo ra. Do vậy khi sá»­ dụng công nghệ bÆ¡m nhiệt làm nóng nước phục vụ cho sinh hoạt chúng ta có thể tiết kiện được rất nhiá»Âu tiá»Ân điện (3/4 điện năng) tức là Máy nước nóng BÆ¡m Nhiệt Tiết Kiệm 80% điện năng tiêu thụ. NhÆ° vậy chúng ta đã hiểu sÆ¡ qua BÆ¡m Nhiệt là gì?

So sánh hiệu quả sá»­ dụng Máy bÆ¡m nhiệt Megasun với các phÆ°Æ¡ng án khác

Một Khách sạn có 50 phòng – trung bình một phòng có một khách lÆ°u trú và một khách một ngày tắm 1 lần, trung bình 1 lần tắm dùng 50 lít nước (khách sạn sá»­ dụng vòi tắm hoa sen, chÆ°a kể tắm bồn sẽ tốn nhiá»Âu nước hÆ¡n (150 – 350 lít)

PhÆ°Æ¡ng Án 1: Khách sạn Sá»­ dụng Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt:

75,000L x 10kw = 750kw x 2,000đ/kw ≈ 1,400,000 đồng/tháng

PhÆ°Æ¡ng Án 2: Khách sạn sá»­ dụng bình dùng điện trá»±c tiếp & gián tiếp loại 20-30 lít

75,000L x 60kw = 4.500kw x 2,000đ/kw ≈ 9,000,000 đ/tháng

PhÆ°Æ¡ng Án 3: Khách sạn sá»­ dụng Dầu Diezel để đun lò hÆ¡i:

75,000L x 16 Lít = 1,200Lít x 15,000đ/Lít ≈ 18,000,000 đ/ tháng

PhÆ°Æ¡ng Án 4: Khách sạn sá»­ dụng Gas để đun lò hÆ¡i:

75,000L x 10 Kg = 750kg x 23,000đ/kg ≈ 17,250,000 đ/ tháng

Các phÆ°Æ¡ng án 2,3,4, hàng tháng phải trả thêm rất nhiá»Âu chi phí: tiá»Ân lÆ°Æ¡ng cho công nhân vận hành, mua nhiên liệu, dễ cháy nổ,…

KẾT QUẢ SO SÁNH

PhÆ°Æ¡ng án Công nghệ sá»­ dụng Tính toán chi phí Chi phí hàng năm
1 Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt 1,400,000 đ/tháng x 12 16,800,000 đ/năm
2 Dùng ÄÂiện 9,000,000 đ/tháng x 12 108,000,000 đ/năm
3 Dùng Dầu 18,000,000 đ/tháng x 12 216,000,000 đ/năm
4 Dùng Gas 17,250,000 đ/tháng x 12 207,000,000 đ/năm

NhÆ° vậy, nếu khách hàng sá»­ dụng máy nước nóng công nghệ mới, sẽ tiết kiệm chi phí một năm hÆ¡n 150.000.000 đồng.

BIỂU ÄÂỒ HIỆU QUẢ CỦA MÁY NƯỚC NÓNG BÆ M NHIỆT

ỨNG DỤNG BÆ M NHIỆT CHO CÁC Dá»° ÁN (CÁC Dá»° ÁN ÄÂà THá»°C HIỆN VỀ BÆ M NHIỆT  xem chi tiết tại đây!)

 Các cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu cần tìm hiểu thông tin và nhận làm đại lý sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ bằng các hình thức sau:
– Inbox trá»±c tiếp trên fanpage của Megasunvietnam.com.vn
– Gá»Âi điện thoại theo số Hotline: 0967.171.196

– Gá»Âi hoặc nhắn tin qua Zalo: 0967.171.196
– Gá»­i email vào hòm thÆ°: Megasunvig@gmail.com

– Hoặc truy câÌ£p Website: Megasunvietnam.com.vn

Tác giả:

megasunvig@gmail.com

Bài viết liên quan

Gửi đánh giá

Display Name

Email

Title

Bình luận