Công Ty TNHH SX MEGASUN

Add: Số 18- Ngô Gia Tự- P. Đức Giang- Long Biên- Hà Nội

Hỗ trợ Dự Án:      0941.163.161
Hỗ trợ Kỹ Thuật:  0967.171.196

Tin tức

Danh mục:Giải pháp, Tin tức


Rất nhiá»Âu ngÆ°á»Âi sá»­ dụng đang băn khoăn chÆ°a biết MÁY NƯỚC NÓNG BÆ M NHIỆT là gì? Hoặc Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt Heat Pump là gì?

Hãy cùng MEGASUNVIETNAM tìm hiểu và trả lá»Âi câu há»Âi Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt là gì? Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt hay còn gá»Âi là máy bÆ¡m nhiệt nước nóng- Cách gá»Âi khác là Máy BÆ¡m Nhiệt Heat Pump, một thiết bị hoạt động theo nguyên lý Nhiệt động lá»±c há»Âc nhằm mục đích vận chuyển một nhiệt lượng từ môi trÆ°á»Âng này sang môi trÆ°á»Âng khác, nguyên lý làm việc của máy bÆ¡m nhiệt ngược lại với  máy điá»Âu hòa không khí.

Với máy bÆ¡m nhiệt sá»­ dụng để làm nóng nước thì nguyên lý hoạt động của máy bÆ¡m nhiệt là nhiệt lượng được lấy từ môi trÆ°á»Âng xung quanh để truyá»Ân vào nước lạnh trong bồn chứa, sau 1 quá trình trao đổi nhiệt nước ban đầu ở nhiệt độ từ T1=20 độ C được làm nóng tới T2=60 độ C. Một máy bÆ¡m nhiệt nước nóng thông thÆ°á»Âng chỉ cho phép nhiệt lượng di chuyển theo một chiá»Âu cố định (từ “nóng” sang “lạnh” hoặc ngược lại). Ví dụ vá» loại máy này nhÆ° Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt, máy điá»Âu hòa, máy sưởi….

 

Giới thiệu vá» máy  bÆ¡m nhiệt Heat Pump 

Trong tá»± nhiên, nhiệt lượng di chuyển từ nhiệt độ cao tới thấp. Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt cho phép nhiệt lượng di chuyển theo chiá»Âu ngược lại mà chỉ cần sá»­ dụng một lượng nhá» năng lượng cung cấp (từ điện, xăng…) Do đó máy nước nóng bÆ¡m nhiệt có thể vận chuyển nhiệt lượng lấy từ môi trÆ°á»Âng tá»± nhiên (nhÆ° trong không khí, trong nước, trong đất, hoặc từ những hoạt động của con ngÆ°á»Âi nhÆ° sản xuất công nghiệp hay sinh hoạt trong gia đình) tới một căn hộ hoặc một khu nhà cao tầng.

Vá» lý thuyết, nhiệt lượng được vận chuyển bởi máy bÆ¡m nhiệt tới nÆ¡i cần cung cấp sẽ bằng nhiệt lượng lấy từ môi trÆ°á»Âng cộng với năng lượng dùng để chạy máy bÆ¡m. Một máy bÆ¡m nhiệt chạy điện điển hình có công suất 100 kWh nhiệt lượng với chỉ từ 20-40 kWh điện năng tiêu thụ. Một số máy bÆ¡m nhiệt dùng trong công nghiệp còn có thể đạt được hiệu năng lớn hÆ¡n, ví dụ nhÆ° công suất 100 kWh chỉ tiêu thụ 3-10 kWh điện năng.

Un gruppo di scienziati del National Institute of Invecing ha presentato una relazione in cui, in particolare, è stato sostenuto che il picco della sessualità femminile rappresenta l’età da 45 a 60 anni! È in questa età che la donna si sente il più possibile, comprende ciò che vuole esattamente, e infine, dopo molti anni, diete e auto-vaccinazione nel centro https://italcultur.com/sesso-e-cibo-delizioso-e-bellissimo/ inizia a prendere il proprio corpo.

Nhá» Æ°u điểm tiêu thụ ít năng lượng hÆ¡n những thiết bị cung cấp nhiệt thông thÆ°á»Âng, ngoài những ứng dụng Æ°u việt của máy bÆ¡m nhiệt Heat Pump, máy bÆ¡m nhiệt còn là một cải tiến kÄ© thuật quan trá»Âng trong việc giảm lượng khí thải độc hại ra môi trÆ°á»Âng nhÆ° khí CO2, khí SO2 (sulphur dioxide), khí Nox (nitrogen oxides) . Tuy vậy, tác động đến môi trÆ°á»Âng của máy bÆ¡m nhiệt chạy điện còn phụ thuộc nhiá»Âu vào việc nguồn điện năng cung cấp được sản xuất nhÆ° thế nào. Nếu nguồn điện được sản xuất từ khí hydro hay những dạng năng lượng tái tạo rõ ràng sẽ giảm ô nhiễm môi trÆ°á»Âng nhiá»Âu hÆ¡n là nguồn điện lấy từ than đá, xăng dầu…

 TÌM HIỂU NGUYÊN LÝ HOẠT ÄÂỘNG CỦA MÁY NƯỚC NÓNG BÆ M NHIỆT LÀ GÌ?

Trong tá»± nhiên, nước luôn chảy từ cao xuống thấp, nhiệt luôn truyá»Ân từ nÆ¡i có nhiệt độ cao sang nÆ¡i có nhiệt độ thấp, tÆ°Æ¡ng tá»± vây, nhiệt độ từ bộ trao đổi nhiệt của máy nước nóng bÆ¡m nhiệt luôn truyá»Ân nhiệt lượng cho nước có nhiệt độ thấp hÆ¡n ở trong bồn bảo ôn. NhÆ°ng chúng ta có thể dung bÆ¡m để bÆ¡m nước từ dưới thấp lên cao và dùng bÆ¡m nhiệt để di chuyển nhiệt từ một nguồn nhiệt thấp (không khí môi trÆ°á»Âng xung quanh) tới nguồn nhiệt cao hÆ¡n (bình chứa nước nóng). NhÆ° vậy bÆ¡m nhiệt chính là một hệ thống làm tăng nhiệt lượng. Hệ thống này làm việc trên nguyên lý của điá»Âu hòa nhiệt độ 2 chiá»Âu, nhÆ°ng hoạt động theo nguyên lý ngược với quy trình làm lạnh.

Hệ thống máy nước nóng bÆ¡m nhiệt heat pump bao gồm 4 thành phần chính: dàn bay hÆ¡i, máy nén, bình ngÆ°ng tụ, van tiết lÆ°u. Với sá»± luân chuyển nhiệt liên tục theo một vòng tuân hoàn kín: bay hÆ¡i (trích xuất nhiệt từ không khí trong môi trÆ°á»Âng xung quanh) – nén – ngÆ°ng tụ (truyá»Ân nhiệt lượng làm nóng nước trong bình bảo ôn) – tiết lÆ°u – bay hÆ¡i, nhiệt lượng đã được truyá»Ân từ không khí tồn tại trong môi trÆ°á»Âng xung quanh sang cho nước chứa trong bình bảo ôn và làm nóng nước theo nhÆ° sÆ¡ đồ mô tả dưới đây:

 

                                                             

Khi máy bÆ¡m nhiệt heat pump làm việc, năng lượng có sẵn ở môi trÆ°á»Âng xung quanh là QA được trích xuất khi không khí được thổi qua dàn bay hÆ¡i; khi đó máy nén tiêu thụ năng lượng QB để tăng áp xuất và kích nhiệt lên cao nhá» vào tính chất riêng của chất làm lạnh R22/R47; qua hệ thống luân chuyển nhiệt, nhiệt lượng QC tạo ra sau khi đi qua máy nén được truyá»Ân sang nước lạnh nằm sẵn trong bình bảo ôn trong quá trình ngÆ°ng tụ. NhÆ° vậy QC=QA+QB

Trong chu trình nêu trên, chúng ta có thể thấy rằng năng lượng do bÆ¡m nhiệt tạo ra tÆ°Æ¡ng đương với nhiệt lượng QC đã được truyá»Ân vào nước lạnh trong bình ngÆ°ng tụ (bình bảo ôn). Theo tính toán của các chuyên gia, nhiệt lượng được trích suất từ không khí QA bằng 3/4 QC và đây chính là phần năng lượng hệ thống tiết kiệm được. Hệ thống chỉ tiêu thụ lượng điện năng QB bằng 1/4 tổng khối lượng năng lượng tạo ra. Do vậy khi sá»­ dụng công nghệ bÆ¡m nhiệt làm nóng nước phục vụ cho sinh hoạt chúng ta có thể tiết kiện được rất nhiá»Âu tiá»Ân điện (3/4 điện năng) tức là Máy nước nóng BÆ¡m Nhiệt Tiết Kiệm 80% điện năng tiêu thụ. NhÆ° vậy chúng ta đã hiểu sÆ¡ qua BÆ¡m Nhiệt là gì?

So sánh hiệu quả sá»­ dụng Máy bÆ¡m nhiệt Megasun với các phÆ°Æ¡ng án khác

Một Khách sạn có 50 phòng – trung bình một phòng có một khách lÆ°u trú và một khách một ngày tắm 1 lần, trung bình 1 lần tắm dùng 50 lít nước (khách sạn sá»­ dụng vòi tắm hoa sen, chÆ°a kể tắm bồn sẽ tốn nhiá»Âu nước hÆ¡n (150 – 350 lít)

PhÆ°Æ¡ng Án 1: Khách sạn Sá»­ dụng Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt:

75,000L x 10kw = 750kw x 2,000đ/kw ≈ 1,400,000 đồng/tháng

PhÆ°Æ¡ng Án 2: Khách sạn sá»­ dụng bình dùng điện trá»±c tiếp & gián tiếp loại 20-30 lít

75,000L x 60kw = 4.500kw x 2,000đ/kw ≈ 9,000,000 đ/tháng

PhÆ°Æ¡ng Án 3: Khách sạn sá»­ dụng Dầu Diezel để đun lò hÆ¡i:

75,000L x 16 Lít = 1,200Lít x 15,000đ/Lít ≈ 18,000,000 đ/ tháng

PhÆ°Æ¡ng Án 4: Khách sạn sá»­ dụng Gas để đun lò hÆ¡i:

75,000L x 10 Kg = 750kg x 23,000đ/kg ≈ 17,250,000 đ/ tháng

Các phÆ°Æ¡ng án 2,3,4, hàng tháng phải trả thêm rất nhiá»Âu chi phí: tiá»Ân lÆ°Æ¡ng cho công nhân vận hành, mua nhiên liệu, dễ cháy nổ,…

KẾT QUẢ SO SÁNH

PhÆ°Æ¡ng án Công nghệ sá»­ dụng Tính toán chi phí Chi phí hàng năm
1 Máy nước nóng bÆ¡m nhiệt 1,400,000 đ/tháng x 12 16,800,000 đ/năm
2 Dùng ÄÂiện 9,000,000 đ/tháng x 12 108,000,000 đ/năm
3 Dùng Dầu 18,000,000 đ/tháng x 12 216,000,000 đ/năm
4 Dùng Gas 17,250,000 đ/tháng x 12 207,000,000 đ/năm

NhÆ° vậy, nếu khách hàng sá»­ dụng máy nước nóng công nghệ mới, sẽ tiết kiệm chi phí một năm hÆ¡n 150.000.000 đồng.

BIỂU ÄÂỒ HIỆU QUẢ CỦA MÁY NƯỚC NÓNG BÆ M NHIỆT

ỨNG DỤNG BÆ M NHIỆT CHO CÁC Dá»° ÁN (CÁC Dá»° ÁN ÄÂà THá»°C HIỆN VỀ BÆ M NHIỆT  xem chi tiết tại đây!)

 Các cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu cần tìm hiểu thông tin và nhận làm đại lý sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ bằng các hình thức sau:
– Inbox trá»±c tiếp trên fanpage của Megasunvietnam.com.vn
– Gá»Âi điện thoại theo số Hotline: 0967.171.196

– Gá»Âi hoặc nhắn tin qua Zalo: 0967.171.196
– Gá»­i email vào hòm thÆ°: Megasunvig@gmail.com

– Hoặc truy câÌ£p Website: Megasunvietnam.com.vn

0Bình luận | Tác giả
Danh mục:Tin tức
Megasunvietnam đã thêm 11 ảnh mới. 8 Tháng 3 ·       MEGASUN VIETNAM Thật may mắn và tự hào khi mùa xuân năm nay MEGASUN tiếp tục trở thành thương hiệu được người tiêu dùng bình chọn "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2018". Xin chân thành cảm ơn sự yêu...
0Bình luận | Tác giả
Danh mục:Tin tức
Máy nước nóng Bơm Nhiệt – Heat Pumps (Tên gọi khác: Máy nước nóng năng lượng không khí) Máy bơm nhiệt megasun- Máy nước nóng năng lượng không khí – bơm nhiệt ( Air source water Heat pumps) là thiết bị cung cấp nước nóng dùng   điện tuyệt đối an...
0Bình luận | Tác giả
Danh mục:Tin tức
Tuy nhiên chừng đó ưu điểm cũng không khắc phục được một nhược điểm “không thể tha thứ” được: giá quá cao, rẻ nhất thì cũng khoảng bằng 5 cái máy nước nóng điện. Tuy nhiên, nếu tính bài toán kinh tế thì máy nước nóng năng lượng mặt trời rất nên dùng, vì...
0Bình luận | Tác giả
Danh mục:Tin tức

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Megasun ống chân không được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao đạt tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế ISO 9001 và CE ( xuất khẩu sang Châu Âu).

  • Thiết kế khá đẹp, mẫu mã đa dạng, có nhiều sản phẩm giá rẻ
  • Máy nước nóng năng lượng mặt trời Megasun gồm 4 dòng: KAE, KBS, KSS và TITUNIUM.
  • Vỏ được làm từ inox SUS 304 siêu dày, nên chống gỉ sét khá tốt, chân và giá đỡ khá chắc chắn, bảo ôn bằng công nghệ Nhật Bản có thể giữ nhiệt tới 96 giờ.
  • Riêng loại TITANIUM sở hữu công nghệ ống dầu của Đức độ nóng cao phù hợp với nơi có nhiệt độ thấp.

Nhược điểm của máy năng lượng mặt trời Megasun và giải pháp khắc phục.

  • Bị lệ thuộc vào thời tiết. Khá hạn chế khi vào mùa đông ở miền Bắc và mùa mưa ở miền Nam. Trong khi đó là khoảng thời gian bạn cần sử dụng nước nóng nhiều nhất.
  • Bạn đang có nhu cầu mua máy nước nóng cho gia đình nhưng đang băn khoăn vì những điểm hạn chế của dòng máy năng lượng mặt trời. Nhất là hạn chế bị lệ thuộc khá nhiều vào thời tiết, chúng ta khó có thể chủ động được.
  • Bạn đang phân vân không biết có dòng máy nước nóng nào khắc phục được những hạn chế của dòng máy năng lượng mặt trời cũng như những e ngại vì sự nguy hiểm, không an toàn của các dòng máy nước nóng hiện nay. Vì hầu hết đều sử dụng công nghệ cũ – làm nóng nước bằng dây đốt điện trở. Nghĩa là điện và nước cùng nằm trong bình chứa, dễ gây chập điện, giật điện.
  • Megasun với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành năng lượng đã có những giải pháp khắc phục nhược điểm đó: Ví dụ như máy nước nóng năng lượng mặt trời megsun kêt hợp điện trở tự động – Bơm nhiệt nước nóng megasun kết hợp năng lượng mặt trời. Chống giật điện, cài đặt nhiệt độ, thời gian và các sự tương tác của hệ thống theo ý muốn với chế độ điều khiển thông minh an toàn cho người sử dụng.
  • Ngoài ra có thể khắc phục tình trạng phải xả nước từ trên cao xuống nơi sử dụng megasun có thể tạo đường hồi nước cho khách hàng với ưu điểm là mở sen vòi ra là có nước nóng ngay.    

 

I feel a sense of frustration in that we really aren`t focusing on the issues or the direction presented by the two executive orders, he said.

0Bình luận | Tác giả